יועצות ויועצים יקרים,

בימים אלה מתקיימת פעילות מוגברת ב"מרחב" של הנהלת אגודת היועצים ואנו רוצים לידע אתכם ולבקש את שיתוף הפעולה שלכם.

הדיונים על הסכם אופק חדש 2 –כפי שהודענו לכם במידעונים הקודמים ( מידעון מס' 8 ומס' 9 ) , הדיונים של הסתדרות המורים עם משרד החינוך ומשרד האוצר החלו בתחילת שנת הלימודים. אגודת היועצים הגישה מספר דרישות לשיפור תנאי העבודה של היועצים ומעמדם המקצועי , ברוח דו"ח מבקר המדינה מחודש מאי 2014. הסתדרות המורים קבלה את תביעותינו ותייצג אותנו בדיונים אלה.
לאגודה יש נציגה בהסתדרות המורים העוקבת אחר ההתפתחויות. יש לקחת בחשבון שזה תהליך ממושך וסבוך, והתוצאות אינן מיידיות .

הדיונים על הסכם עוז לתמורה – במהלך השנה ייפתחו ההסכמים של " עוז לתמורה " של אירגון המורים העל יסודיים.. אנחנו מגבשים את מסמך הדרישות שלנו בנושא זה שיתבססו על הערותיו של מבקר המדינה ( מאי 2014 ).

ניסוח מטרות האגודה - מטרות האגודה נוסחו לפני כ 32 שנים. (אנו חושבים שיש לעדכנם ולנסחם מחדש.) אנו מתכננים לעדכן אותן. נשמח לקבל הצעות ורעיונות !

מטלות אלה דורשות פעילות מואצת ומוגברת של התייחסות מיוחדת של הנהלת האגודה. לצורך כך אנו מזמינים יועצים שיהיו מוכנים להקדיש מזמנם , להצטרף להנהלת האגודה ולסייע בביצוע האתגרים שלה למען שיפור מעמד היועצים החינוכיים בארץ.
יועצות ויועצים יקרים,
במענה לשאלות יועצות בנושא זכויות העסקה, האגודה הקדישה את המידעון המקוון
מס' 4 ומס' 7 לנושא. ניתן למצוא את המענה בדבר גמול הייעוץ בקישור: אופק חדש – יועצים.

המשימות העומדות בפנינו עתה הן קריטיות. אל תעמדו מנגד !
הצטרפו אלינו ונעשה יחד למענכם !
פרסומים בתשלום, על אחריות המפרסם:
ת.ד. 382 גבעתיים 53103 טל: 7654240-09 E mail: aguda.yoatzim@gmail.com
כתובת האתר: aguda-yoatzim.org.il/
להצטרפות לרשימת התפוצה להסרה מרשימת התפוצה